from small one page howto to huge articles all in one place
 

search text in:

Poll
Which filesystem do you use?


poll results

Last additions:
using iotop to find disk usage hogs

using iotop to find disk usage hogs

words:

887

views:

187488

userrating:

average rating: 1.7 (102 votes) (1=very good 6=terrible)


May 25th. 2007:
Words

486

Views

250605

why adblockers are bad


Workaround and fixes for the current Core Dump Handling vulnerability affected kernels

Workaround and fixes for the current Core Dump Handling vulnerability affected kernels

words:

161

views:

138066

userrating:

average rating: 1.4 (42 votes) (1=very good 6=terrible)


April, 26th. 2006:

Druckversion
You are here: manpages

GROFF_MMSE

Section: Environments, Tables, and Troff Macros (7)
Updated: 4 November 2014
Index Return to Main Contents
 

NAMN

groff_mmse - svenska mm makro för groff  

SYNTAX

groff -mmse [ flaggor... ] [ filer... ]  

BESKRIVNING

mmse är en svensk variant av mm. Alla texter är översatta. En A4 sida får text som är 13~cm bred, 3,5~cm indragning samt är 28,5~cm hög. Det finns stöd för brevuppställning enligt svensk standard för vänster och högerjusterad text.

COVER kan använda se_ms som argument. Detta ger ett svenskt försättsblad. Se groff_mm(7) för övriga detaljer.  

BREV

Tillgängliga brevtyper:
.LT SVV
Vänsterställd löptext med adressat i position T0 (vänsterställt).
.LT SVH
Högerställd löptext med adressat i position T4 (passar fönsterkuvert).

Följande extra LO-variabler används.

.LO DNAMN namn
Anger dokumentets namn.
.LO MDAT datum
Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetMDAT).
.LO BIL sträng
Anger bilaga, nummer eller sträng med Bilaga (LetBIL) som prefix.
.LO KOMP text
Anger kompletteringsuppgift.
.LO DBET beteckning
Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.
.LO BET beteckning
Anger beteckning (ärendebeteckning i form av diarienummer eller liknande).
.LO SIDOR antal
Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sidnumret inom parenteser.

Om makrot .TP är definierat anropas det efter utskrift av brevhuvudet. Där lägger man lämpligen in postadress och annat som brevfot.  

SKRIVET AV

Jörgen Hägg, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg@axis.se>  

FILER

/usr/share/groff/1.22.3/tmac/mse.tmac
/usr/share/groff/1.22.3/tmac/mm/se_*.cov
 

SE OCKSÅ

groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
groff_mm(7)


 

Index

NAMN
SYNTAX
BESKRIVNING
BREV
SKRIVET AV
FILER
SE OCKSÅ

Support us on Content Nation
rdf newsfeed | rss newsfeed | Atom newsfeed
- Powered by LeopardCMS - Running on Gentoo -
Copyright 2004-2020 Sascha Nitsch Unternehmensberatung GmbH
Valid XHTML1.1 : Valid CSS : buttonmaker
- Level Triple-A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 1.0 -
- Copyright and legal notices -
Time to create this page: 29.6 ms